กิจกรรมการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ของย่านเจริญกรุง

จินตนาการถึงป้ายสัญลักษณ์และป้ายบอกทางที่เชื่อมต่อข้อมูลวัฒนธรรมของย่านกับสิ่งอำนวยความสะดวกของเมือง เจริญกรุงคงจะกลายเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงและจำง่ายที่สุด จากแนวคิดการสร้างโครงข่ายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม (Relink) และสร้างการรับรู้ใหม่ (Rebrand) กิจกรรมออกแบบป้ายสัญลักษณ์ของย่านเจริญกรุง เน้นการให้ข้อมูลสถานที่สำคัญและจุดบริการขนส่งสาธารณะที่สอดคล้องกับลักษณะการใช้ชีวิตที่นึกถึงผู้ใช้ทางเท้าเป็นหลักให้สามารถสัญจรผ่านเส้นทางหลัก-รองได้จริง

previous arrow
next arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

บริเวณจัดแสดง:

อาคารไปรษณีย์กลาง ถ.เจริญกรุง

เจ้าของผลงานต้นแบบ:

สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย

ปาร์ตี้สเปชดีไซน์ จำกัด