กิจกรรมการออกแบบต้นแบบการสร้างร่มเงาเพื่อการสัญจรและเชื่อมต่อเส้นทาง

แสงแดดและความร้อนไม่ใช่อุปสรรคขัดขวางเราจากการเดินทางในย่าน แต่คงดีกว่าถ้าไปถึงที่หมายแบบเพลินๆ กิจกรรมทดลองติดตั้งอุปกรณ์ให้ร่มเงาและเชื่อมต่อเส้นทางแก่ผู้ใช้พื้นที่ในย่านเจริญกรุงอันเต็มไปด้วยสถานที่เก่าแก่สะท้อนวิถีชุมชน ต้นแบบการสร้างร่มเงา เน้นความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ขาย และชุมชนมาร่วมกระบวนการคิด ออกแบบ พร้อมกับภาครัฐและผู้ประกอบการที่สนับสนุนให้มีการเปิดทะลุเส้นทางระหว่างถนนตรอก ซอก ซอยให้ทดลองสัญจรเพื่อวัดผลการใช้งานได้จริงและนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในพื้นที่อื่น

previous arrow
next arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

สถานที่:

ซอยเจริญกรุง 32 เขตบางรัก กรุงเทพมหานครฯ
(เส้นทางผ่าน Warehouse 30 เชื่อมไปยังตลาดน้อย)

เจ้าของผลงานต้นแบบ:

เดอะ เกรท เอ้าดอร์ จำกัด