โครงการเยาวชนพลิกฟื้นย่านเจริญกรุง

พลังความคิดของคนรุ่นใหม่ดำเนินคู่ไปกับการรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตดั้งเดิมของพื้นที่ จะร่วมกำหนดอนาคตเจริญกรุง...ย่านสร้างสรรค์แห่งแรกของไทย ธุรกิจรุ่นหลังจะต่อยอดมาจากรุ่นก่อน หรือพลิกโฉมใหม่ทั้งหมดและพื้นที่สร้างสรรค์ต้องปรับตัวอย่างไร กลุ่มนักศึกษาหลากสถาบันจึงร่วมกันสำรวจ สอบถาม ศึกษาศักยภาพของย่าน และลงมือสร้างแบบจำลองแนวความคิดและการใช้งาน (Prototype) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้การออกแบบเมืองด้วยวิธีคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็นเครื่องมือการหามิติใหม่ๆ ในย่านเจริญกรุง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ลงมือ สร้างสรรค์ เปลี่ยนแปลง ‘makeover CHAROENKRUNG’

 

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

บริเวณจัดแสดง:

ย่านเจริญกรุง