กิจกรรมต้นแบบสวนสาธารณะลอยน้ำ

ครั้งแรกที่กรุงเทพมีสวนเคลื่อนที่บนเรือ เพื่อสร้างพื้นที่ใช้ทำกิจกรรมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำหรับทุกคน สวนสาธารณะลอยน้ำ นอกจากกระตุ้นให้เกิดการพักผ่อนและกิจกรรมกลางแจ้งแล้ว โครงการฯ ยังตั้งใจให้สวนเคลื่อนที่แห่งนี้เป็นเครื่องมือสร้างการรับรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับแม่น้ำ โดยมีย่านเจริญกรุงเป็นพื้นที่ต้นแบบซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเส้นทางหลักในการค้าขายและการติดต่อสื่อสาร และยังคงเป็นช่องทางหลักในการสัญจรทางน้ำในปัจจุบัน

 

previous arrow
next arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

บริเวณจัดแสดง:

ท่าเรือ CAT ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

(เดินทางระหว่างท่า CAT – ท่า LHONG 1919)

เจ้าของผลงานต้นแบบ:

บริษัทฉมา (Shma Company Lld.)