โครงการความร่วมมือผู้ประกอบการย่านเจริญกรุง

เจริญกรุงเป็นย่านที่มีชีวิตชีวาเสมอ ร้านค้าบนถนนสายนี้เป็นทั้งสีสีนและความชัดเจนของศักยภาพความเป็นพื้นที่ธุรกิจที่สืบทอดจากอดีตถึงปัจจุบัน แต่สำหรับอนาคต เครือข่ายผู้ประกอบการจะกำหนดรูปแบบธุรกิจสร้างสรรค์และกระตุ้นให้คนในและคนนอกพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอกความต้องการและความคาดหวังที่มีต่อย่านสร้างสรรค์ TCDC และเครือข่ายผู้ประกอบการในย่านจึงจับมือกันสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมไปถึงโปรโมชั่นพิเศษของธุรกิจบริเวณบีทีเอสสะพานตากสิน บางรัก ไปถึงสถานีรถไฟหัวลำโพง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคน พื้นที่ และธุรกิจ

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider