โครงการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

เรื่องเล่นถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะการส่งเสริมด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างพัฒนาการทางจิตใจ ความมั่นใจ และสังคมที่วัยเด็กควรจะได้รับ ”Active Play ออกมาเล่น” จึงเป็นโครงการที่ออกแบบมาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขที่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านบุคลิกภาพและการเรียนรู้ในทุกด้านของเด็กในอนาคต แอคทีฟเพลย์ ริเริ่ม“กิจกรรมทางกาย” ในย่านเจิรญกรุงผ่านการสร้างเครื่องเล่นให้เหมาะกับสถานที่ กิจกรรมและช่วงวัยของเด็กบนพื้นที่ที่มีอยู่จริง สื่อการสอนในโรงเรียนจะถูกปรับให้ส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง-การขยับตัว และอุปกรณ์เสริมที่ทำงานร่วมกับเครื่องใช้ภายในบ้านเพื่อปรับพฤติกรรมภาวะจ้องจอของเด็ก “ชวนลูกๆ มาเล่น (อย่างแอคทีฟ) กันเถอะ”

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

บริเวณจัดแสดง:

ลานหน้าบ้านพักตำรวจน้ำ ซ. เจริญกรุง 36

เจ้าของผลงานต้นแบบ:

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC ) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)