คน • พลิกฟื้น • เจริญกรุง The Revival of District

ร่วมค้นหาศักยภาพของความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างธุรกิจผ่านการออกแบบปรับปรุงอาคารหลังเก่าในย่านเจริญกรุง

Let’s find out the potential of creativity for creating business through renovating the old building in Charoenkrung district.

ย่านเจริญกรุงมีภูมิหลังน่าสนใจที่สามารถผลักดันให้เกิดเป็นย่านสร้างสรรค์ มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตริมแม่น้ำอันเป็นเอกลักษณ์ กระทั่งเมื่อประมาณ 50 ปีก่อน ความเจริญนี้ได้ชะลอตัวลงเพราะการคมนาคมรูปแบบอื่นได้เกิดขึ้น กระทั่งในปัจจุบัน มีหลากหลายคน และองค์กรต่างพยายามพลิกฟื้นย่านแห่งนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

With a wealth of long-accumulated background, Charoenkrung district has potential for development into creative district. The community was enriched with cultural asset and unique way of life along the river. However, in the past 50 years, the wealth of Charoenkrung was disrupted by the birth of road transportation. Until present, different groups of people and organization endeavor to rehabilitate the district.

The 9 Factors

that effect the creative district components and drivers

ปัจจัยทั้ง 9 ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์

Soy Sauce Factory
Soy Sauce Factory
Warehouse 30
Warehouse 30
Foojohn Building
Foojohn Building
Outlaw Creative Cuisine
Outlaw Creative Cuisine
Oriental Heritage Residence
Oriental Heritage Residence
MOST Gallery
MOST Gallery
80/20
80/20
MoreProjects